top of page

Vår förening

Föreningen, Karlshamnshus11, äger fastigheterna:

 • Champinjonen 2 och 3, 

 • Toppmurklan 1 och 2, 

 • Fingersvampen 3 och 4.

 • Föreningen bildades 20 oktober 1965.

 • Husen är uppförda 1968-1971.

 • Adresserna till husen är Prästslättsvägen 2, 4, 6, 8 12, 14, 16, 18, 22 och 24.
   

På fastigheterna finns:

 •   10 bostadshus med 347 bostadsrättslägenheter

 •   89 garageplatser som är upplåtna med hyresrätt

 •   98 carportplatser, persbilplats, persbilplats med el, husbilplats med el

 • 161 parkeringsplatser utomhus som är upplåtna med hyresrätt, 

 •   28 mopedförråd som är upplåtna med hyresrätt, 

 •     8 mopedplatser som är upplåtna med hyresrätt, 

 

Fastighetens area:

 • Total bostadsarea uppgår till: 23 734 kvm. 

 • Total lokalarea uppgår till: 103 kvm.

 

Föreningens fastigheter fördelar sig enligt nedan:

 

bottom of page