top of page

Karlshamnshus 11 har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Karlshamn. Samarbetet innebär att Studieförbundet Vuxenskolan anordnar aktiviteter för medlemmarna i Karlshamnshus 11.

 

Kommande aktiviteter meddelas på föreningens informationsskärm i entréerna och på föreningens hemsida under fliken kalendern.  

I samarbetet med Studieförbundet har även kamratcirklar vuxit fram. Detta innebär att medlemmarna själva starta en cirkel som man tillsammans utan ledare utövar.

Kontakta oss gärna och berätta om dina idéer!!!

Anmälan till kurser och utflykter:

Studieförbundet Vuxenskolan: 0454-306 150

                                        E-post: blekinge@sv.se

Vill du ge förslag och idéer görs detta till:

Åsa Franke: 070 381 98 50

E-post: asafranke@hotmail.com

                                            

bottom of page