Valberedningen

Sammankallande:

Göran Wising

Hus nr:12 

Telefonummer:  070 891 14 74 

E-post: goran.wising@gmail.com

 

Linda Landström

Hus nr:18

Telefonnummer: 070 513 25 94

E-post: Linda.Landström@karlshamn.se

 

 

 

 

Mona Lilja 

Hus nr 16

Telefonnummer: 070 367 15 91

E-post: mona.lilja@gmail.com

Linda.JPG
Mona.JPG
Göran Wising.jpg-18x24.jpg