top of page

Bokning

Öppna bokningssidan - läs gärna bokningsreglerna först!

 

Här kan du boka tvättstuga, fest- och fritidslokal, gästlägenhet, något av hobbyrummen eller slagborrmaskin.

 

Uthyrningsobjekt

Föreningslokalen, gästlägenheten, slagborrmaskinen och hobbyrummen bokas via bokningstavlan i entréerna, via mobilapp eller via dator. Medlemmar som vill boka via dator eller mobilapp kontaktar fastighetsskötarna

eller skriv ett mail till: info@karlshamnshus11.se så får ni inloggningsuppgifter. Även tvättstugorna kan bokas på samma sätt.

Regler för samtliga objekt

 • Lägenhet/hotellrum/lokal/borrmaskin hyrs endast ut till medlemmar i Karlshamnshus 11.

 • Andrahandsuthyrning eller så kallad bulvanuthyrning är förbjudet.

 • Lägenhetsinnehavare som bokar lägenhet/hotellrum/lokal/borrmaskin ansvarar för att reglerna följs.

 • Lokal/borrmaskin ska vara städad/rengjord när den lämnas. I annat fall debiteras städkostnaden.

 • Misskötsel kan innebära avstängning från fortsatt möjlighet att boka lägenhet/hotellrum/lokal/borrmaskin.

 

Specifika regler för föreningslokalen

Föreningslokalen bokas i fem pass per dygn enligt följande:

 • 00.00-08.00

 • 08.00-12.00

 • 12.00-16.00

 • 16.00-20.00

 • 20.00-24.00

 • Max 10 pass kan bokas åt gången.

 • Kostnaden är från och med 1 september 0 kr/dygn.

 • Åtkomst till lokalen genom lägenhetstaggen.

 

Specifika regler för gästlägenheten i hus 6, hus 22 och rum på Port Hotel se under flik Samarbetspartner / Port Hotel Karlshamn. 

 

Specifika regler för hobbyrum i hus 4, 8, 14 och 18

 • Hobbyrum bokas från kl. 16.00 första dagen till kl. 16.00 sista dagen.

 • Max 2 separata bokningar åt gången.

 • Max utlåningstid 15 dagar.

 

Specialregler för slagborrmaskin Hilti

 • Borrmaskinen bokas från kl. 14.00 första dagen till kl. 14.00 sista dagen.

 • Max 2 separata bokningar åt gången.

 • Max utlåningstid 5 dagar.

 • Borrmaskinen finns i ett skåp i entrén till hus 6. Skåpet öppnas med din lägenhetstagg.

bottom of page