Karlshamnshus 11 har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Karlshamn. Samarbetet innebär att Studieförbundet Vuxenskolan anordnar aktiviteter för medlemmarna i Karlshamnshus 11.

 

I dagsläget har vi ställt in alla aktiviteter på grund av att vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer angående coronaviruset. Vi kan följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer på deras hemsida.

Detta gäller onsdagsträffarna, promenader och annan kursverksamhet där vi i grupp träffas och umgås tillsammans. 

I stället för aktiviteter kan vi i samarbete med SV istället erbjuda hemservice. Behöver ni hjälp med inköp, en promenad eller support via telefon hur vi distansera oss på bästa sätt? Kontakta Louise på telefonnummer 073 695 83 39 på onsdagar mellan 13.30-14.30. Louise har tid för att hjälpa och umgås med er medlemmar, dock en medlem åt gången och umgänge sker utomhus på onsdagar mellan 14.30-16.00.

© 2015 Karlshamnshus 11