top of page

Stamrenovering

Karlshamnshus 11:s föreningsstämma beslutade den 24 januari 2017 enhälligt att genomföra stamrenovering i föreningens hus. I de båda filerna på denna sidan finns dels den informationsbroschyr som samtliga medlemmar fick inför föreningsstämman och dels det förslag till beslut som föreningsstämman beslutade om.

Samtliga medlemmar ska nu, genom att fylla i en blankett, ge sitt samtycke för att arbetet ska kunna starta. De medlemmar som inte ger samtycke kommer att kontaktas av Hyresnämnden och därefter kommer hyresnämnden att besluta. Styrelsen räknar med att Hyresnämnden har beslutat innan den 1 maj 2017.

bottom of page