© 2015 Karlshamnshus 11

Styrelsen

Per-Ola Mattsson.jpg-18x24.jpg

Tel: 073 503 30 92 

E-post: perola.mattsson@karlshamnshus11.se 

Ordförande

Per_Ola Mattsson

malin Lönnvik-18x24-print.jpg

Hus nr: 4 

Tel: 073 027 16 79

E-post:

malin.lonnvik@karlshamnshus11.se

Jag har sedan ett par år varit med i styrelsen. Mitt ansvarsområde i styrelsen är att jag arbetar med information och utbildning till er medlemmar och styrelsemedlemmar. Ansvarar även för föreningens hemsida och för informationstavlorna i trapphusen. 

V. Ordförande 

Malin Lönnvik

Elisaabeth.jpg

Hus nr: 12

Tel: 070 345 50 85

E-post:

elisabeth.harre@karlshamnshus11.se

Jag har bott till och ifrån i Prästslätten sedan 70-talet. Jag är föreningens sekreterare och ansvarar bla för utförande av styrelseprotokoll, besvara skrivelser  och e-post som inkommer till styrelsen.

Sekreterare

Elisabeth Harre 

Kristina Nilsson.jpg-18x24.jpg

Hus nr:  24

Tel: 073 314 55 59

E-post:

kristina.nilsson08@bredband.net

Jag har bott i området sedan 2007. Jag gick med i styrelsen för att jag ville kunna påverka området jag har valt att bo i. Jag  ansvarar  bla för ordning och reda där bland annat flaggschemat ingår. 

Ledamot

Kristina Nilsson 

Hans Herdén.jpg-18x24.jpg

Hus nr: 16

Tel: 073 039 48 69

E-post:

hans.heden@karlshamnshus11.se

Har bott i föreningen sedan 1999 och vart  i styrelsen sedan 2009. Har ansvar för IT och elektroniskt utrustning.

Ledamot

Hans Heden

Joachim Wolfert.jpg-18x24.jpg

Hus nr: 22

Tel: 076-8487442

E-post:

Ledamot

Joachim Wolfert

Åsa_Franke.jpg-18x24.jpg

Hus nr: 18

Tel: 070 381 98 50

E-post:

Ledamot

Åsa Franke 

Orchan_edited.jpg

Hus nr: 18

Tel: 070 753 57 53

E-post:

Mitt intresse som intresserar mig i styrelsearbetet är att jag vill att området ska vara tryggt och säkert att bo i. Jag engagera mig gärna i säkerhetsfrågor som berör området. 

Suppleant

Orchan Aslanov

Pär_Karlsson.jpg

Tel: 070 885 18 58

E-post: karlsson.pr@gmail.com

Jag har sedan jag flyttade in 2010 varit med i styrelsen till och från.
Jag gick med i styrelsen för att kunna påverka mitt boende och 
var sekreterare till december 2016 då jag flyttade från området. 

Sedan 2018 är jag suppleant i styrelsen.

Suppleant

Pär Karlsson

charlie svensson-18x24.jpg

Hus nr: 14

Tel: 072 318 21 83

E-post:

Suppleant

Charlie Svensson